Logo SMART SPP

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb

SMART SPP – innovation gennem bæredygtige indkøb - er et treårigt projekt, der løber fra september 2008 til august 2011. Projektet har til formål at fremme introduktionen af nye, innovative teknologier med lav CO2 udledning på det europæiske marked. Dette vil blive gjort ved, at offentlige indkøbere forud for et egentlig udbud anvender før-indkøbsfasen til at tilskynde et tidligt engagement mellem offentlige indkøbere samt leverandører og udviklere af nye innovative produkter og serviceydelser.

Før-indkøbsfasen refererer til den periode, der tidsmæssigt ligger umiddelbartfør den normale udbudsfase. De aktiviteter, der finder sted i før-indkøbsfasenkan inkludere en struktureret dialog mellem leverandører, offentlige indkøbere og udviklings- og researchvirksomheder.

Med sådanne før-indkøbsaktiviteter kan det offentlige få kendskab til markedets innovative potentiale og derigennem få mødt dets indkøbsbehov. For eksempel, en offentlig myndighed har et behov for innovative belysningssystemer medreduceret energiforbrug til de offentlige kontorer for derigennem at opnåpolitisk vedtagne reduktionsmål for CO2, men ved ikke, hvor markedet er.Gennem dialog i før-indkøbsfasen med leverandører og udviklere af innovativeteknologiske løsninger kan markedet vise, hvordan dette kan tilbyde mereinnovative løsninger end for nuværende tilgængelige, og det offentlige kan bruge dialogen i beslutningsproccesen for, hvilke innovative løsninger de vilgå i udbud med. SMART SPP vil undersøge dette koncept i praksis gennemindkøbspilotprojekter i Danmark, Portugal, Spanien og Storbritannien.

SMART SPP er et initiativ fra Procura+ kampagnen som ICLEI - Local Government for Sustainability - står bag. Projektet er udviklet til at understøtte og hjælpe offentlige myndigheder i Europa i implementeringen af bæredygtige indkøb og som hjælp til at fremme deres resultater.

Download informationsfolder (på dansk) om projektet [pdf fil]


En praktisk vejledning til offentlige myndigheder (Juni 2011)

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb >>pdf fil

LCC-CO2 værktøjet >>Excel fil

Brugsanvisning til LCC-CO2 værktøjet >>pdf fil


Casestudier (August 2011)

Fem casestudier fra henholdvis Barcelona Kommune (Spanien), Bromley Kommune i London (Storbritannien), Cascais Kommune (Portugal), Eastern Shires Purchase Organisation (ESPO) (Storbritannien) g Kolding Kommune (Danmark).

Download din kopi af case study samling (på dansk) >> her [pdf]

De fem casestudier kan også købes separat - hent dine kopier (på dansk) her:

>> Barcelona Kommune [pdf]

>> Bromley Kommune i London [pdf]

>> Cascais Kommune [pdf]

>> Eastern Shires Purchasing Organisation [pdf]

>> Kolding Kommune [pdf]